Vård- och omsorgsprogrammet

Vill du i framtiden jobba med människor, och under gymnasietiden blanda praktisk erfarenhet med traditionella studier? I så fall är vård- och omsorgsprogrammet något för dig.

När du är färdig med dina studier är du utbildad undersköterska, och redan under din första termin får du en praktikplats där du får känna på hur det är att arbeta inom branschen.

Utbildningen är upplagd så att traditionella skolämnen varvas med vårdteori och praktik.

Vård och omsorgsprogrammet har inga inriktningar men under det tredje året på programmet får eleverna chansen att specialisera sig genom att välja fördjupning.

Det finns tre spår att välja mellan: personlig assistans, akutsjukvård eller psykiatri.

Skolverkets informationsfilm om vård- och omsorgsprogrammet