Träningsprofil

Välkommen till träningsprofilen vid Härnösands Gymnasium!

På träningsprofilen får du möjlighet att utveckla dina fysiska färdigheter samt vissa kunskaper och färdigheter inom din idrott.

Vid minst två tillfällen per vecka har vi lektioner som inkluderar både praktiska och teoretiska moment.

Handbollsgymnasiet

På lektionerna arbetar vi med:

  • Praktiska genomgångar av skivstångsteknik och grunder i styrketräning.
  • Kontinuerlig träning av skivstångsteknik och andra basövningar inom styrketräning som är relevanta för respektive idrott.
  • Eleverna förväntas under kursen utforma ett eget träningsprogram som de sedan följer under lektionstid för att därefter utvärdera och revidera det vid behov.
  • Fysiska tester kopplat till styrketräning och specifik idrott.
  • Teorilektioner kopplat till kost, återhämtning, idrottsfysiologi samt idrottspsykologi med mera.

Vill du utvecklas och erhålla en omfattande och djupare kunskap inom din idrott på skoltid? Då är detta den rätta utbildningen för dig.

För mer information kontakta:
Isabella Wedin
Telefon: 0611-34 81 01
E-post: isabella.wedin@harnosand.se

Mer om utbildningen

Allt handlar inte om kroppen och fysiska prestationer.

På skolan får du stöd via din instruktör, mentor, ämneslärare och elevhälsoteam för att du ska genomföra skolgången på bästa sätt och nå uppsatta mål både inom valt gymnasieprogram och din idrott.

Du får möjlighet till studieplanering och tips kring studieteknik. Vår skoldag är komprimerad och ger dig goda möjligheter att kombinera dina studier med idrott.

Vilka kurser läser man inom Träningsprofilen?

  • Idrott- och hälsa specialisering 1, 100 poäng
  • Idrott- och hälsa specialisering 2, 100 poäng
  • Aktivitetsledarskap, 100 poäng
  • Av dessa 300 poäng är 100 poäng utökad studiekurs.

På Träningsprofilen kan du kombinera din träning med ett valfritt gymnasieprogram som Härnösands Gymnasium erbjuder (undantaget Sjöfartsprogrammet).

Ansökan till Träningsprofil

Du som elev måste göra en ansökan för våra lokala idrottsprofiler i samband med ditt gymnasieval. Detta gör du på länken nedan, senast 1/2-2024.