Handboll NIU

I Härnösand finns alternativet för dig som vill kombinera en handbollssatsning med studier.

Vi på handbollsgymnasiet, vill ge våra elever de bästa möjligheterna till idrottslig utveckling i kombination med studier.

Idrottsutbildningen har en tydlig elitkaraktär där målet är att du som kommer in, på sikt ska kunna nå nationell elit.

Härnösands gymnasium samverkar med flera elitklubbar, både i Sverige och utomlands.

Handbollsgymnasiet

Det ger dig möjlighet att både se och prova på handboll på yttersta elitnivå tillsammans med likasinnade handbollsungdomar. Samtidigt anpassas träningen så att eleven på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig vald gymnasieutbildning.

För mer information kontakta:
William Oderstad
Telefon: 070-301 11 94
E-post: william.oderstad@harnosand.se

Mer om utbildningen

Allt handlar inte om kroppen och fysiska prestationer.

På skolan får du stöd via din instruktör, mentor, ämneslärare och elevhälsoteam för att du ska genomföra skolgången på bästa sätt och nå uppsatta mål både inom valt gymnasieprogram och din idrott.

Du får möjlighet till studieplanering och tips kring studieteknik. Vår skoldag är komprimerad och ger dig goda möjligheter att kombinera dina studier med idrott.

Vilka kurser läser man inom Handbollsgymnasiet?

 • Idrottsspecialisering 1, 100 poäng
 • Idrottsspecialisering 2, 100 poäng
 • Idrottsspecialisering 3, 100 poäng
 • Tränings- och tävlingslära 1, 100 poäng
 • Ledarskap, 100 poäng
 • Av dessa 500 poäng är 300 poäng utökad studiekurs.

På Handbollsgymnasiet kan du kombinera dina handbollsstudier med ett valfritt gymnasieprogram som Härnösands Gymnasium erbjuder (undantaget Sjöfartsprogrammet).

Du erbjuds att välja på att lägga upp dina studier på tre eller fyra år.
Valet görs under årskurs 1 och i det fall du väljer fyra år, görs en individuell anpassning av schemat.

Ansökan till Handbollsgymnasiet

Ansökan till SHF:s Elithandbollsgymnasium (NIU och RIG)

Det är endast NIU- och Riks handbollsgymnasierna som har
rätt att bedriva handbollsundervisning i ämnet specialidrott.

SHF

- Ansökan öppnar den 15 september

- Sista ansökningsdag till Rikshandbollsgymnasiet är 15 oktober 2023.

- Sista ansökningsdag till NIU Handbollsgymnasierna är 1 december 2023.

Ansökningsprocessen sker i följande steg:

 1. Eleven fyller i den webbaserade intresseanmälan senast 1 dec 2023.
 2. I december-januari kallar handbollsgymnasiet spelaren till uttagningsträning.
  Skolan kallar alla spelare som valt skolan i 1:a, 2:a, 3:e och 4:e-hand på den webbaserade ansökningsblanketten.
  Kallelsen går till den e-postadress som angetts i ansökan, så var noga med vilken mailadress ni anger när ni registrerar er i ansökningsportalen.
 3. Eleven genomför provträningen på sökta NIU gymnasier senast 18 januari 2024.
 4. 19-21 januari 2024 ger handbollsgymnasiet eleven besked om han/hon kommit in på handbollsmeriter till gymnasiet. (OBS! Eleven måste även klara gymnasieprogrammets betygskrav för att komma in.)
 5. Tidigast den 19 januari och senast den 27 januari 2024 bekräftar eleven i ansökningsportalen, vilket Handbollsgymnasium han/hon väljer av de som han/hon kommit in på.
 6. Eleven kan bara tacka ja till ett NIU-gymnasium.
 7. 27 januari 2024 är tidigaste dag för NIU-lärarna att kräva in svar från eleven på erbjuden NIU-plats.
 8. From 28 januari 2024 så äger skolan rätt att erbjuda annan elev denna plats om eleven inte tackat ja i ansökningsportalen till sin plats. Reservplats kan alltså erbjudas först detta datum.
 9. Eleven söker ett av handbollsgymnasiets program på kommunens ansökningssida senast i februari 2024. (Precis på samma sätt som alla andra elever på NIU-elevens skola söker till vanliga gymnasieprogram).
 10. Eleven gör Omval och söker ett av handbollsgymnasiets program på kommunens ansökningssida innan kommunens omvalsperiod går ut i maj, se följande länk vad som gäller för din kommun: https://www.gymnasium.se/om-gymnasiet/tidsplan-gymnasievalet-2020-olika-orter-10320 Länk till annan webbplats..