Ishockey LIP

Härnösands gymnasium i Härnösand kommun i samverkan med ishockeyföreningen AIK Hockey Härnösand har av Svenska Ishockeyförbundet klassificerats som rekommenderad lokal ishockeyprofil, LIP.
En lokal ishockeyprofil (LIP) är en samverkansform mellan en skolhuvudman och en eller flera ishockeyföreningar och vänder sig till ishockeyintresserade ungdomar inom skolhuvudmannens och samverkande ishockeyföreningars naturliga rekryteringsområde.

Handbollsgymnasiet

Mål och riktlinjer för verksamheten har utarbetats av Svenska Ishockeyförbundets Utvecklingsavdelning och Hockeygymnasieutskottet och ska uppfyllas vid den verksamhet som har klassificerats som rekommenderad lokal ishockeyprofil.

För mer information kontakta:
Jan Brorsson
Telefon: 070 – 645 12 70
E-post: jan.brorsson@edu.harnosand.se

Mer om utbildningen

Allt handlar inte om kroppen och fysiska prestationer.

På skolan får du stöd via din instruktör, mentor, ämneslärare och elevhälsoteam för att du ska genomföra skolgången på bästa sätt och nå uppsatta mål både inom valt gymnasieprogram och din idrott.

Du får möjlighet till studieplanering och tips kring studieteknik. Vår skoldag är komprimerad och ger dig goda möjligheter att kombinera dina studier med idrott.

Vilka kurser läser man inom Ishockey LIP?

  • Idrott- och hälsa specialisering 1, 100 poäng
  • Idrott- och hälsa specialisering 2, 100 poäng
  • Aktivitetsledarskap, 100 poäng
  • Av dessa 300 poäng är 100 poäng utökad studiekurs.

På Ishockey LIP kan du kombinera dina ishockeystudier med ett valfritt gymnasieprogram som Härnösands Gymnasium erbjuder (undantaget Sjöfartsprogrammet).

Ansökan till Ishockey LIP

Du som elev måste göra en ansökan för våra lokala idrottsprofiler i samband med ditt gymnasieval. Detta gör du på länken nedan, senast 1/2-2024.