Publicerad

Föreläsningar om respekt på Murbergsskolan

Elever, pedagoger och vårdnadshavare på Murbergsskolan fick tidigare i veckan testa konceptet Respektgympa som bygger på föreläsningar om respekt, empati och attityder.

- Det här är ett tillsammansarbete. Vi måste jobba tillsammans för att få elever som är sitt bästa jag, fungerar bra tillsammans och visar varandra respekt. Då behöver både hem och skola samarbeta, säger Helena Norell, rektor på Murbergsskolan.

Peter Rylander föreläser på skolor om respekt, språkbruk, grupptryck och kränkningar. Han pratade med elever och pedagoger om värdegrundsfrågor på dagen och senare samma kväll höll han en separat föreläsning för vårdnadshavare för att motivera dem till att prata med sina barn.

- Det är i hemmen som den kvalitativa och genuina fostran gällande respekt, empati och attityd och språkbruk bör ske, säger Peter Rylander.

Eleven Ahlina Haase i årkurs fem tycker att det är bra att eleverna får lära sig mer om frågorna.

- Det är bra om alla förstår vad respekt är för något. Det finns de som är dumma på sociala medier och skriver dumma saker på Snap eller Tiktok. Man ska inte skriva något elakt eller vara dum mot någon annan, säger hon.

En flicka och en pojke

Ahlina Haase och Albin Hansson i årkurs fem lyssnade på föreläsningen.