Publicerad

En ny modern förskola planeras i Härnösand

Barn som leker.

Härnösands kommun planerar för en ny modern förskola på fastlandet. Förskolan ska erbjuda bra pedagogiska miljöer utifrån dagens behov. Det kommunala Rådet för planering och exploatering, PEX-rådet, har nu tagit ett inriktningsbeslut att arbeta vidare med ett område vid Sockenvägen – Bergsstigen.

- Det blir ett lyft för hela området. Våra förskolebarn får nya fina lokaler som erbjuder utvecklande lärmiljöer. Dessutom tar vi höjd för att ta emot fler barnfamiljer i Härnösand, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

Flera av förskolorna i området börjar bli slitna och de nuvarande hyresavtalen är på väg att löpa ut. Området vid Sockenvägen bedöms som den bästa platsen för en förskola. Det är enkelt att ta sig dit och utomhusmiljön är bra. I området finns till exempel en naturlig miljö med uppvuxna träd som kan ge skugga under soliga sommardagar.

- Den nya förskolan kommer att passa verksamhetens behov mycket bättre och ge personalen en bättre arbetsmiljö. En stor fördel är även att verksamheten kommer ha möjlighet att anpassa lokalerna utifrån att antalet barn varierar, säger Nina Skyttberg (S), ordförande i skolnämnden.

I PEX-rådet sitter politiker från kommunstyrelsen och samhällsnämnden från både majoritet och opposition. Inriktningsbeslutet ska ses som ett första steg mot en ny förskola. Nästa steg blir att påbörja arbetet med att ta fram en ny detaljplan. I det arbetet kan den som bor i närheten av området lämna synpunkter.

Förhoppningen är att ha en färdig detaljplan under 2025/2026. Därefter kan byggprocessen starta.

Vi skapar möjligheter att växa

Västernorrland är inne i en stor omställningsfas och runt om i länet görs stora investeringar och etableringar.

– Att bygga anpassade verksamhetslokaler som går att skala upp är en viktig del i Härnösands förberedelsearbete för att växa. Det är många satsningar på gång i både kommunen och länet och vi är fast beslutna om att ta chansen att öka invånarantalet. Det har vi inte gjort på många år och samtidigt ökar andelen äldre i vår kommun. Det gör att vi måste helt enkelt bli fler som är med och bidrar till välfärden och samtidigt kan skapa sig en fin framtid i vår kommun, säger Andreas Sjölander.

Här kan du läsa mer om projektet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.