Publicerad

Hedda Wisingskolans elever röstade i EU-skolvalet

Tre unga tjejer framför en rollup med budskapet "Använd din röst".

Fredagen den 3 maj gick Hedda Wisingskolan till val. Riktiga valsedlar och röstkuvert och svåra beslut. EU-skolvalet är en möjlighet för skoleleverna att sätta sig in i hur ett val går till.

Hedda Wising ingår i EU-parlamentets ambassadörsskoleprogram. Det innebär att skolan lyfter frågor som är aktuella i EU och jobbar för att öka elevernas kunskaper om Europaparlamentet. En del i arbetet med att sprida kunskap om EU är att genomföra ett skolval som fungerar precis som ett vanligt val.

"Jag kommer att dö!", sa en nervös förstagångsväljare, andra tog det lugnare, men valdeltagandet såg ut att bli högt bland de cirka 360 röstberättigade.

Viktigt att ha koll

För vissa känns det ganska avlägset att rösta "på riktigt" när man går högstadiet, men faktum är att de niondeklassare som fyller 16 i början av året faktiskt hade fått rösta i sommarens EU-val om de hade bott i Belgien.

Elsa Sundin i årskurs 9 har fyllt 16 år, men vet inte om hon hade röstat i det riktiga EU-valet. Hon hade gjort valkompassen och läst på lite innan EU-skolvalet, men hade nog ställt högre krav på sig själv inför ett riktigt val.

- Det hade varit ett svårt beslut. Jag röstade idag, men jag tycker att man ska ha bra koll innan man går och röstar på riktigt. Annars ska man avstå.

EU-ambassadörerna skötte valet

I Belgien måste man till och med rösta, annars kan man tvingas böta. Det är inte bra tycker Hannah Zetterlund.

- Det är bra att få möjligheten om man är mogen och har satt sig in i frågorna, men man måste få bestämma själv om man vill rösta.

EU-skolvalet sköttes helt av skolans EU-ambassadörer, elever som har ett extra intresse för EU och Europa och arbetar extra med de frågorna i skolan. Nu tog de emot i vallokalen, delade ut röstkuvert, tog emot röster och prickade av skolkompisarna i röstlängden. Kul och rätt lärorikt, tyckte EU-ambassadörerna.

- Det är kul att gå på en skola som stöttar ungas engegemang och deltagande, tycker Jack Lidén.

En högstadiekille lägger sin röst i en valurna medan två oidentifierbara valförrättare tittar på. I bakgrunden en EU-flagga.

Vincent Röst lägger sin röst i urnan hos EU-ambassadörerna Saskia Huig och Jack Lidén.

Fem elever med ryggen mot kameran väntar på att bli insläppta i ett klassrum.

Klass 9 C köar till vallokalen och tas emot av EU-ambassadören Viola Backlund.