Publicerad

Många och nöjda kulturskoleelever – Härnösand sticker ut

Elever står på en scen och spelar musik.

Intresset för Kulturskolan i Härnösand är högt. 16 procent av alla elever i grundskolan och gymnasiet inskrivna, jämfört med rikssnittet på elva procent. Dessutom står cirka 220 elever i kö. Och resultatet av den elevenkät Kulturskolan har gjort är tydligt – eleverna är mycket nöjda.

- Jag är jättestolt över vår verksamhet. Kulturskolan ska vara en grogrund för skapande, glädje, gemenskap och kunskaper inom estetiska ämnena. Enkäten är en bekräftelse på att vi lyckas med det, säger Mia Sjöström, kulturskolechef.

Det är första gången som Kulturskolan i Härnösand genomför en enkät för att få veta mer om vad eleverna tycker om verksamheten.

- För oss är det viktigt att eleverna blir lyssnade på och de känner sig delaktiga i verksamheten. Vi har sedan tidigare en kulturklubb, liknande ett elevråd, där eleverna bidrar till att utveckla Kulturskolan. Genom denna enkät får ännu fler elever möjlighet att göra sina röster hörda, säger Mia Sjöström.

Resultaten av enkäten visar att eleverna har roligt, upplever att de blir lyssnade på och känner sig trygga.

- Även om inte alla elever får plats på Kulturskolan, så ska alla någon gång få träffa oss i den ordinarie verksamheten. Vi erbjuder exempelvis klassorkestrar för alla elever i årkurs 3 och även för anpassad grundskola. Vi besöker också alla sexårsgrupper som får undervisning i musik och rörelse, säger Mia Sjöström.

Enkäten riktade sig till elever från 12 år och uppåt. Totalt svarade 103 elever, vilket motsvarar cirka 70 procent av elevunderlaget.

Resultat i korthet:

  • Jag har roligt på kulturskolan: 96 procent.
  • Min lärare förklarar och visar så att jag förstår: 96 procent
  • Jag känner att min lärare lyssnar på vad jag har att säga: 96 procent
  • Jag känner att jag kan påverka min undervisning om jag vill: 86 procent
  • Jag känner mig trygg när jag går till och från min undervisning: 93 procent
  • Jag kan vara mig själv på kulturskolan: 91 procent
  • Jag känner mig trygg i gruppen: 95 procent
  • Jag tycker att det är roligt att vara tillsammans med andra elever: 83 procent

Exempel på fritextsvar på frågan: Vad ger det dig att delta i Kulturskolans aktiviteter?

”Det är extra roligt när man gör saker tillsammans med andra som har samma intresse. Alla är trevliga”

”Mycket glädje och ro i själen”

”Tycker det är en rolig sak som får en att göra något på skolan än bara plugg”