Publicerad

Förstudie ska stärka samverkan för grön omställning

Två män i en maskinhall.

Den gröna omställningen kräver en satsning på kompetensförsörjning i vårt område. Härnösands kommun och Mittuniversitetet ska därför påbörja en förstudie för att undersöka hur olika utbildningsaktörer som universitet, yrkeshögskola och gymnasium kan samverka för att möta de kompetensbehov som uppstår.

- Vi vill ta tillvara på alla de möjligheter som samhällsomvandlingen ger. För att lyckas med det behöver vi arbeta tillsammans på alla nivåer inom utbildningsväsendet, säger Håkan Ölund, enhetschef Heta utbildningar, Campus Härnösand.

Det finns idag begränsad forskning om hur olika aktörer kan samverka kring utbildningsfrågor för att stärka kompetensförsörjningen. Däremot finns det exempel från andra länder som har kommit längre i det strategiska arbetet och det bygger ofta på nätverk av skolor, företag, forskningscentra och lokala myndigheter.

- Det här är ett relativt nytt forskningsfält, vilket gör denna förstudie extra viktig i vårt arbete med att stärka kompetensförsörjningen i regionen. Målet är att presentera konkreta förslag för hur samarbetet mellan centrala utbildningsaktörer kan fördjupas. Vi vill hitta arbetssätt som skapar de bästa förutsättningarna för våra elever och för företagen som finns i vårt område, säger Håkan Ölund,

Förstudien planeras vara klar i september 2025.