Publicerad

Andelen behöriga lärare ökar i Härnösand

en vuxen kvinna pratar med en ung flicka som håller ett papper i handen.

Fritidspedagogen Linda Bergman (till vänster) jobbar på Hälledals skola som har ökat lärarbehörigheten rejält.

Härnösand ligger på plats 69 av Sveriges 290 kommuner när det gäller andelen behöriga lärare i grundskolan. Lärarbehörigheten är 75,6 procent*, en ökning med nästan tre procentenheter sedan förra året och en bra bit över snittet för både Västernorrlands län och Sverige som helhet.

– Det är mycket glädjande att vi har en hög lärarbehörighet i kommunen, och dessutom en positiv trend med en ökning de senaste åren. Vi är konsekvent tydliga med att vi vill värna legitimerad personal. Vi har en låg personalomsättning vilket tyder på att våra medarbetare trivs med att arbeta hos oss, säger skolchefen Marie Blomberg.

Det är den fackliga organisationen Sveriges Lärare som varje år analyserar statistik från Skolverket i en rapport. Lärarbehörigheten i Härnösand är i år den högsta sedan 2014. I rapporten redovisas Härnösands skolor även var för sig och där toppar Gerestaskolan med nästan 90 procent behöriga lärare.

Tvåa och trea på listan är Hälledals och Älandsbro skola som båda har gjort minst sagt anmärkningsvärda ökningar. I Hälledal har andelen behöriga lärare ökat med drygt 24 procentenheter, från 63,5 till 87,8. Älandsbro skola har ökat med drygt 18 procentenheter till 87.

– Vi har hittat en bra form för rekrytering tillsammans med de fackliga ombuden. De två skolornas attraktionsvärde har ökat på många sätt, till exempel genom förbättrade resultat, positiv verksamhetsutveckling och inte minst hög och bred kompetens. Jag får återkommande förfrågningar om lediga tjänster, inte bara från Härnösand utan även från kranskommunerna och andra delar av landet, säger Tommy Nilsson, rektor för Älandsbro och Hälledals skola.

* När mätningen presenterades visade det sig att Hedda Wisingskolan har alldeles för låg siffra, förmodligen på grund av någon typ av inmatningsfel. Hedda Wisingskolans lärarbehörighet ligger på 85 procent och den totala siffran för Härnösand ska därmed vara högre än 75,6, men det exakta värdet går inte att säga.