Publicerad

Historiskt samarbete i länet kring Komvux

Två kvinnor står i en undervisningssal.

För första gången har alla kommuner i Västernorrland gemensamt planerat, dimensionerat och ansökt om statsbidrag för yrkesutbildningar på Komvux.

- Genom samarbete kan vi skapa ett utbildningsutbud för Komvux i Västernorrland som möter både elevernas och arbetsmarknadens behov, säger Ameli Engström, rektor för Komvux i Härnösand

Detta innebär att alla elever i hela Västernorrland kommer att kunna söka utbildningar i vilken kommun som helst i länet från och med 2025. En hemsida ska tas fram där alla utbildningarna presenteras.

- Eleverna får tillgång till ett samlat utbildningsutbud och en gemensam webbplats där de kan hittar alla tillgängliga utbildningar. Det gör det enklare för elever att hitta och ansöka till de utbildningar som intresserar dem, säger Ameli Engström,

De sju kommunerna har gemensamt ansökt om nästan 134 miljoner kronor i statsbidrag för 2025.

- Att kommunerna går samman och gör denna satsning och ansökan är ett av många exempel på hur vi tar oss an utmaningarna kring befolkningsutveckling och kompetensförsörjning tillsammans. En kommun kan inte lösa detta ensam. Vi finns nära varandra och det är tillsammans vi hittar lösningar på komplexa problem. Det är helt i linje med den kultur vi arbetar hårt för att bygga, säger Jonas Albonius, verksamhetschef för vuxenutbildningen.

Exakt hur utbildningsutbudet kommer att se ut är ännu inte klart. Regionen, Arbetsförmedlingen och Skolverket har också varit involverade i arbetet med att identifiera och möta de gemensamma utmaningarna kopplade till kompetensförsörjning.

- Nu kan vi verkligen fokusera på de utbildningar som det finns störst behov av. Vissa utbildningar, såsom vårdutbildningar, kommer att finnas kvar i alla kommuner då behovet är stort överallt. Andra utbildningar kommer endast att finnas i en specifik kommun, men alla invånare i länet har samma möjlighet att söka till dem, säger Amelie Engström.

I Härnösand finns till exempel industritekniska utbildningar som tydligare kommer att marknadsföras till hela länet.

- Vi vet att industrin är i stort behov av kvalificerad arbetskraft, inom såväl befintlig industri som den nya kommande industrin inom grön omställning. Därför känns det viktigt att alla som bor i Västernorrland har samma möjlighet att gå denna utbildning. Det gynnar både eleverna och företagen, säger Amelie Engström.