Publicerad

Hedda Wisingskolan vill stärka stödet för särskilt begåvade elever

En kvinna föreläser för en grupp lärare.

Under det senaste läsåret har Hedda Wisingskolan intensifierat arbetet för att öka kunskapen om särskild begåvning hos elever. Nyligen bjöd skolan in experten Sara Gálvez från Spanien för att hålla föreläsningar och workshops om hur lärare kan identifiera och stötta begåvade elever.

- Vi har tidigare lagt stor vikt vid elever i behov av särskilt stöd, men begåvade elever har inte fått samma uppmärksamhet. Vi måste göra mer för våra elever som behöver fler utmaningar. Dessa elever behöver ofta ett anpassat bemötande i skolan för att utvecklas utifrån sin potential, säger Erik Juntikka, rektor på Hedda Wisingskolan.

Särskilt begåvade barn kännetecknas av en snabbare intellektuell utveckling och inlärningstakt än sina jämnåriga. Det är vanligt att de har ett starkt logiskt och matematiskt tänkande och en stor kreativitet.

- Om eleverna får för lite stimulans finns det en stor risk att de blir uttråkade, tappar engagemang och motivation. Därför är det viktigt att vi i skolan identifierar dessa elever och ger dem utmaningar, säger Erik Juntikka.

Genom skolans Erasmusackreditering, ett EU-program för utbildning, har skolan möjlighet att delta i kurser och bjuda in experter. Några av skolans lärare fick kännedom om Sara Gálvez, en utbildad psykolog som arbetar med begåvade barn i Spanien. Totalt har sex lärare från skolan deltagit i hennes kurs på plats i Spanien.

- När de första lärarna kom hem från kursen var de överväldigade och fler lärare blev intresserade av att lära sig mer om begåvade elever, så vi bjöd hit Sara så att all pedagogisk personal skulle få ta del av hennes kunskaper, säger Erik Juntikka.

Att en stor del av skolans personal nu har fått utbildning skapar goda förutsättningar för att skolan lättare ska identifiera särskilt begåvade elever och ge dem rätt stöd.

- De metoder som används för att stödja begåvade barn kommer att ha positiva effekter för alla våra elever, säger Erik Juntikka.

Lärare sitter i grupp och diskuterar.

Härnösands kommun deltar också i ett pilotprojekt om särskilt begåvade barn tillsammans med Mittuniversitetet och Technichus Science Center. Projektet syftar till att öka kunskapen om särskild begåvning bland skolorna i kommunen, ta fram en handlingsplan för arbetet med begåvade elever och skapa en mötesplats för elever på Technichus.