Publicerad

Kommunen tar över gatudriften från Svevia

En traktor med en sopmaskin.

Idag 1 juni övergår gatudriften från Svevia till kommunal regi. Det är skötseln av kommunens gatu- och vägnät, samt hamn- och kajområden. Här ingår även reparationer, att sopa gatorna fria från sand och grus samt sandning och snöröjning vintertid.

Kommunen har inte egna maskiner, utan samarbetar med lokala maskin- och lastbilsleverantörer.

Arbetslivsförvaltningen kommer att hjälpa till med en hel del, bl.a. ogräsrensning och skötsel av hundlatriner.

– Vi ser med spänning fram emot att själva få sköta detta åt våra medborgare. Vi har förberett oss sedan politiken beslutade att kommunen ska ta över driften och ska göra allt för att förvalta det förtroende vi fått, säger Niclas Hälldahl, teknikchef på samhällsförvaltningen.