Publicerad

Bussresandet ökar mest i Härnösand – fler resor än före pandemin

två kvinnor sitter i en buss och er på varandra

Härnösand går emot strömmen i både länet och resten av landet när det gäller bussresandet. Stadstrafiken i Härnösand har inte bara tagit igen tappet under pandemin utan också ökat. Under årets första fyra månader ökade bussresandet i tätorten med 18,5 procent jämfört med samma period 2019.

­– Det är väldigt glädjande och ett tydligt kvitto på att våra satsningar på kollektivtrafiken med sänkt pris och tätare trafik ger resultat, säger kommunalrådet Knapp Britta Thyr (MP).

Pandemin innebar en kraftig nedgång i antalet resor med kollektivtrafiken, särskilt under 2020 och 2021. I början av 2022 fanns fortfarande en del restriktioner kvar, men under resten av året och inledningen av 2023 ökade antalet resor igen, särskilt i Härnösands stadstrafik.

Under årets första fyra månader gjordes 342 500 resor med bussarna i tätorten, en ökning med 18,5 procent jämfört med samma period 2019. Ingen annan kommun i länet har ännu nått de nivåer som gällde 2019.

Trenden är densamma i hela landet. Återhämtningen efter pandemin går långsamt och för helåret 2022 ligger antalet resor med kollektivtrafik på -27 procent jämfört med 2019, enligt den statistikansvariga myndigheten Trafikanalys.

I Västernorrlands län är motsvarande siffra -20 procent, men i Härnösands kommun bara -3,5 procent. Jämfört med 2019 hade stadstrafiken näst intill lika många resor, 710 300 mot 711 000. Landsbygdstrafiken ökar långsammare och totalt blev siffran alltså -3,5 procent.

– Vi är på rätt väg och nästa steg är att satsa ännu mer på landsbygdstrafiken och förhoppningsvis öka ännu mer även där, säger Knapp Britta Thyr.