Publicerad

Volontären har bytt namn till Korpralsvägen

en stadsmiljö med ett stort grönt hus i höger bildkant och lägre röda hus till vänster

Sedan den 1 juni har alla fastigheter på Volontären bytt namn till Korpralsvägen. Namnbytet har gjorts för att undvika förväxling med adresser på Volontärvägen.

Det har under flera år förekommit missförstånd när det gäller adresserna och både ambulans, taxi och leveranser med post och budbilar har hamnat fel. Det har även hänt att personer har skrivit sig på fel adress.

Alla med adress Volontärvägen har kvar sina adresser precis som förut.