Publicerad

Bondsjöleden stängs på grund av vattenläcka

en satellitbild med vägar markerade med rött respektive grönt

Bondsjöleden är avstängd (röd markering) och trafiken hänvisas via Kaptensgatan, Ådalsvägen och Järnvägsgatan.

Bondsjöleden stängs för trafik mellan rondellen vid Kaptensgatan och rondellen vid Järnvägsgatan. Orsaken är en akut vattenläcka i området kring underfarten under järnvägen.

Vägen stängs för trafik idag tisdag 27 juni klockan 17 och arbetet beräknas pågå minst ett dygn. Trafiken hänvisas via Kaptensgatan, Ådalsvägen och över järnvägsviadukten till Järnvägsgatan.