Publicerad

Gång- och cykelväg i stadsparken

grävmaskin gräver i anslutning till stadsparken

Den här veckan kommer det att grävas lite i utkanten av Stadsparken. Det är en gång- och cykelväg som ska byggas från Trädgårdsgatan till Hovsgatan.

GC-vägen är egentligen planerad ett byggas i augusti och september, men då entreprenören redan jobbar i närheten så tjuvstartar man lite när det finns luckor i schemat. Men det huvudsakliga arbetet kommer att ske efter sommaren.

GC-vägen blir en förlängning av den som precis har byggts från Härnösands gymnasium längs Brunnshusgatan till Trädgårdsgatan. Den nya biten ska fortsätta längs Brunnshusgatan en bit in i Stadsparken ned till Hovsgatan. Där knyts den ihop med den befintliga GC-vägen mot simhallen och Kanaluddens strandpark.