Publicerad

Planprogrammet för Skeppsbron antaget

en illustration av en kaj där det rör sig flera människor med barnvagn, i rullstol, på cykel och med hundar. Vid kajen ligger några motorbåtar och i vattnet åker en segelbåt och ett stort kryssningsfartyg.

Samhällsnämnden har antagit förslaget till planprogram för Skeppsbron. Nu går förslaget vidare och det slutliga beslutet tas av kommunfullmäktige.

Planprogrammet är ingen slutgiltig plan för ett område utan en översiktlig framtidsvision som ska fungera som vägledning när området senare ska detaljplaneras. Ett planprogram kan ses som ett mellanting mellan en översiktsplan och en detaljplan.

Arbetet med planprogrammet för Skeppsbron har pågått sedan 2020 och har innehållit en rad olika dialoger med olika målgrupper. I mars 2023 presenterades ett första förslag som sedan har varit ute på samråd. Alla synpunkter har hanterats och flera av dem finns med i det reviderade förslaget.

– Skeppsbron har en enorm potential att bli ett levande och attraktivt stråk och en viktig del av det sammanhängande strandstråket från Bryggaren strand till Sälsten. Det ska bli väldigt spännande att fortsätta att planera utvecklingen av området, säger samhällsnämndens ordförande Helena Elfvendal (MP).

Enligt kommunens långsiktiga investeringsplan ska Skeppsbron renoveras under åren 2027-2029.

Samhällsnämnden var inte enig i sitt beslut. M, C, SD och V ville skjuta upp beslutet tills den parkeringsutredning som ska göras under hösten är klar. L har ingen plats i samhällsnämnden och deltog därför inte i beslutet.