Publicerad

Rosenbäcksallén avstängd

En trekantig vägskylt med gul botten och röd ram. I det gula syns en vägarbetare med en spade.

En bit av Rosenbäcksallén mellan Åkermansgatan och Svedbomsvägen är helt avstängd. Det beror på skador på dagvatten- och avloppsledningar.

Det går att köra på Rosenbäcksallén från båda hållen, men det går alltså inte att passera den avstängda platsen. HEMAB undersöker skadorna, men det är oklart hur länge platsen kommer att vara avstängd.