Publicerad

Timglashållplats byggs på Gånsviksvägen

en gata som smalnar av vid en busshållplats

Så här ser en timglashållplats ut. Den här ligger på Koltrastvägen.

En så kallad timglashållplats byggs nu på Gånsviksvägen vid korsningen med Ångströmsgatan. Syftet är att skapa en säker busshållplats för de barn som åker till och från Gerestaskolan.

En timglashållplats ser ut som ett timglas och har bara ett körfält vid själva busshållplatsen, cirka 15 meter långt. När bussen stannar kan alltså ingen annan trafik passera.

– Vi har ett uppdrag att jobba med säkra skolvägar och det här är ett led i det, säger Thomas Jenssen, chef för samhällsförvaltningen.

Hållplatsen beräknas vara färdig fredag 29 september. Nästa projekt är att bygga tre nya busshållplatser på Bondsjöhöjden inför att linje 501 får en annan sträckning i december. Här handlar det om helt vanliga hållplatser.

Det är Skördevägen och Slåttervägen som får nya hållplatser på motsatt sida av vägen från de befintliga eftersom bussen ska gå åt båda hållen. Dessutom byggs en helt ny hållplats på Hamnleden i anslutning till området där Riksarkivet och Logosol håller på att bygga.