Publicerad

Maratonparken rustas upp

Lekplatsen vid Stafettvägen

Nya gungor, en linbana och en klätterställning med nät, är bara några av de saker som planeras för på lekplatsen Maratonparken på Murberget. Nu har arbetet med att rusta upp och utveckla parken dragits igång.

Tanken är att göra plats för mer lek genom att komplettera lekplatsen med lekutrustning. Det har tidigare varit en mindre lekplats och en öppen gräsyta med utrymme för att spela bland annat fotboll. Gräsytan kommer att finnas kvar, men ytan kommer bli mindre för att göra plats för bland annat en klätterställning och en linbana. På den gräsytan som inte används så kan det bli aktuellt med en fotbollsplan med plank till fotbollsmål.

Det finns många barn som bor i det här området, och vi känner att vi vill göra något extra för dem, säger Matildha Lindström, trädgårdsingenjör på Härnösands kommun.

Lekplatsen ligger i ett naturområde som ska bevaras och lekplatsen ska smälta in i sin omgivning och är därför gjord av naturmaterial i stor utsträckning. Arbetet påbörjades under vecka 40 och väntas pågå i några veckor framöver.

Hitta lekplatser i kommunen på Lekplatser (arcgis.com) Länk till annan webbplats..