Publicerad

Timglashållplats byggs vid Brännaskolan

en gata som smalnar av vid en busshållplats

Så här ser en timglashållplats ut. Den här ligger på Koltrastvägen.

Måndag 9 oktober börjar en så kallad timglashållplats byggas på Marinvägen, vid entrén till Brännaskolan. Syftet är att skapa en säkrare trafikmiljö för de elever som åker buss till och från skolan.

En timglashållplats ser ut som ett timglas och har bara ett körfält vid själva busshållplatsen. När bussen stannar kan alltså ingen annan trafik passera.

En likadan hållplats har precis byggts på Gånsviksvägen, på hållplatsen närmast Gerestaskolan och sedan tidigare finns även en på Koltrastvägen. Idén att bygga en timglashållplats vid Brännaskolan kom in som ett e-förslag till kommunen, ett förslag som samhällsnämnden sade ja till förra året.