Publicerad

Parkeringsavgifter utreds

en stadsgata med parkerade bilar längs ena sidan

Fördelar och nackdelar med att införa parkeringsavgifter i Härnösands tätort ska utredas. Utredningen ska vara klar i mars 2024 och fungera som ett komplement till den större parkeringsutredning som ska göras.

Parkeringsavgifter togs bort i Härnösand 2010 och ersattes med gratis parkering med p-skiva. Nu vill samhällsnämnden utreda förutsättningarna för att införa en avgift igen.

– Vi har fått indikationer från flera håll om att det är för dålig omsättning på parkeringar i stadskärnan. Nu vill vi till exempel veta om en avgift skulle kunna gynna handeln i centrum, säger samhällsnämndens ordförande Helena Elfvendal (MP).

Den här utredningen ska göras internt inom samhällsförvaltningen, men ska kopplas samman med den större externa utredning av hela parkeringssituationen som ska göras och som också väntas vara klar under våren 2024.

– Den större utredningen ska ta ett övergripande helhetsgrepp om parkeringssituationen, där även eventuella avgifter kan ingå. Vår utredning blir ett mer konkret komplement till den, säger Helena Elfvendal.

Sedan parkeringsavgifterna togs bort har tekniken utvecklats rejält, från myntautomater till appar, swish och andra digitala tekniker.

– Nu finns även möjlighet att med modern teknik styra bilister till lediga parkeringar, säger samhällsförvaltningens chef Thomas Jenssen.