Publicerad

Vägarbete på Kaptensgatan

En trekantig vägskylt med gul botten och röd ram. I det gula syns en vägarbetare med en spade.

De närmaste veckorna pågår ett vägarbete på Kaptensgatan, från Östra Bondsjögatan (första infarten till COOP:s parkering) till och med OKQ8. Det blir begränsad framkomlighet under arbetet.

Det är elkablar som ska grävas ner och det mesta av arbetet kommer att ske kvälls- och nattetid för att störa trafiken så lite som möjligt. Det kommer att gå att passera arbetsområdet hela tiden, men räkna med begränsad framkomlighet. Gångtrafiken kan tidvis behöva ledas om.