Publicerad

Vägarbete på Theodor Hellmans väg

En trekantig vägskylt med gul botten och röd ram. I det gula syns en vägarbetare med en spade.

Med början den här veckan bygger HEMAB om VA-ledningarna i Theodor Hellmans väg. Vägen kommer att vara avstängd för genomfart, men fastighetsägarna kan nå sina fastigheter under hela byggtiden.

Arbetet börjar i korsningen Häckvägen/Sehlstedtsvägen och fortsätter sedan in på Theodor Hellmans väg fram till Gymnastikgatan. Byggtiden är beräknad till cirka två månader och trafikavstängningen kommer att flytta sig i takt med att arbetet fortskrider.

Vägarbetet påverkar även buss 501 som kommer att ledas om via Spjutgatan. Däremot påverkas inga busshållplatser.

Det kan bli aktuellt med vissa driftavbrott, men i så fall kommer fastighetsägarna att meddelas i förväg.