Publicerad

Barn spånar idéer till ny lekpark

elva barn står bakom ett bord med byggda modeller

Elever i årskurs 2 på Solenskolan har sprutat idéer och byggt modeller för en kommande lekpark på Lövudden.

Om några år ska det byggas en ny lekpark på Lövudden, en lekpark som ska uppmuntra mer till fantasi och fri lek än en traditionell. Inför det har elever i årskurs 2 på Brännaskolan och Solenskolan fått komma med idéer och modeller som nu ställs ut på Sambiblioteket.

– Helt fantastiskt fint, vilken kreativitet. De har tänkt utanför boxen och kommer med idéer som vi vuxna kanske inte har, säger Mona Lidén, ansvarig för Härnösands kommunala lekplatser.

Technichus har lett arbetet med barnen, som har använt glasspinnar, toarullar, sugrör och massor av färg för att förverkliga sina idéer. Samarbetet grundar sig i barnkonventionen och barns rätt att bli hörda i frågor som rör dem.

– Det är ju barnen som ska använda lekplatsen och vet bäst vad som blir bra.

Den här kommande platsen kallas inte lekpark eller lekplats utan en lekotop. Skillnaden är att en lekotop grundar sig i idén att skapa en mer öppen och fri lekpark som ska inspirera mer till fantasi och fri lek och använda mer naturliga material i stället för färdig lekutrustning.

– Lövudden är ju ett naturområde så vi tänker att idén med en lekotop kommer att passa utmärkt där, säger Matildha Lindström, också ansvarig för Härnösands kommunala lekplatser.

Elevernas modeller presenteras torsdag 25 april på Sambiblioteket, plan 4, och finns sedan ungefär en månad framåt på plan 1,5 på Sambiblioteket, ytan där dagstidningar och tidskrifter tidigare fanns.