Publicerad

Kan vi bygga bort brott, eller i alla fall inte bygga in dem?

Vy över takåsar. Hus i olika färger och höjder.

I Härnösand och övriga städer i vår region hoppas vi på och arbetar hårt för befolkningstillväxt. Och när fler människor vill bo här betyder det att behovet av bostäder ökar. Härnösands kommun har därför givit Stiftelsen Tryggare Sverige i uppdrag att genomföra en förstudie med fokus på brottsförebyggande bebyggelseplanering ur ett glesbygdsperspektiv.

- Erfarenheterna från 1970-talets byggboom i Sverige, då de så kallade miljonprogrammen byggdes, är att det sättet att planera hade goda intentioner men medförde problem. Och det har kostat massor att försöka komma tillrätta med de problemen. Nu när vi ska växa känns det viktigt att vi inte gör om misstagen från 70-talet. Resultatet av förstudien ska ge förslag på åtgärder som vi kan använda när vi bygger framtidens Härnösand, säger Helena Elfvendahl (MP), ordförande i samhällsnämnden.

När ett samhälle ska växa snabbt innebär det stora krav på den fysiska utformningen av bostäder, kollektivtrafik och samhällsservice.

- För att säkerställa att vi gör medvetna val ur ett brottsförebyggande perspektiv i samhällsbyggnadsprocessen är det bra att vi genom den här förstudien får en genomgång av aktuell forskning. Det hjälper oss att vara medvetna beställare, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.