Publicerad

Härnösand får EU-stöd för att skapa delaktighet och levandegöra stadsutveckling

Bildcollage: Vy över Nykarleby med kyrka och vattendrag, exteriör bild på Sambiblioteket i Härnösand - en byggnad i flea våningar med mycket glas och inslag av trä, en kvinna med VR-glasögan på sig.

Hur kan invånarna i Härnösand få möjlighet att uppleva planerade byggprojekt och förändringar i staden, redan innan de startat? Svaret skulle kunna vara genom AI och VR. Härnösand vill undersöka de möjligheterna mer och har därför sökt och fått EU-medel till en förstudie.

Tillsammans med Åbo Akademi och Nykarleby stad i Finland har Härnösands kommun beviljats stöd för projektet “Innovation in urban planning” inom ramen för Interreg Aurora. Projekttiden är 2024-05-01-2024-12-31.

I en förstudie ska de tillsammans undersöka om det finns möjligheter att kunna starta ett större projekt inom stadsplanering. Tanken är att utveckla processerna vid stadsplanering med hjälp av exempelvis AI och VR och med hjälp av dessa tekniker kunna erbjuda medborgarna att uppleva planerade byggen och projekt redan innan de börjat byggas. Medborgaren har då också möjlighet att skapa sig en uppfattning av hur det kommer att bli och kan lämna sina synpunkter och åsikter.

- På så vis får vi en demokratisk process som också kan göra oss mer hållbara, både ekonomiskt och ekologiskt, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande, Härnösands kommun.

Ökad delaktighet i stadsplaneringen

Projektet fokuserar på att utveckla arbetsmetoder kring användardialog och hur innovation genom digital transformation kan integreras i detta arbete. Det kan hjälpa kommunen att bli ännu bättre på att välkomna nya invånare, kommunicera planerad utveckling och ge invånarna möjlighet att påverka.

  • Målet med förstudieprojektet, är att stärka vårt samarbete kring stadsutveckling med våra partners Nykarleby och Åbo Akademi i Österbotten, Finland. Hur kan vi se till att Härnösandsborna får ännu större möjligheter att tycka till om och påverka Härnösands utveckling? Det vill vi undersöka tillsammans med våra grannar, säger Patrik Pettersson, utvecklare och Jennie Olofsson, projektledare.

Förstudien ska utreda om det är möjligt att genomföra ett större projekt som då är tänkt att ta fram processer och metoder för stadsutvecklingen.

Varför ett samarbete med Finland?

Många städer och kommuner i Sverige och Finland har liknande utmaningar. Att kunna dra nytta av varandras erfarenheter och lösningar är bra och effektivt.

  • Att öka andelen internationella samarbeten, både för att bidra med vårt kunnande och för att få inspiration av andra, är viktigt för Härnösands kommun. På så sätt kan vi snabba på utvecklingstakten och skapa samarbeten, som ger ett tydligt mervärde till kommunen, säger Andreas Sjölander.

Ekonomiskt stöd har beviljats projektet 39 999 EUR. Härnösands kommun som är lead part får totalt 19 999 EUR för projektet och resten delas mellan Nykarleby stad och Åbo akademi.

Om Härnösands kommun: Härnösands kommun är belägen i Västernorrlands län och är hem för den regionala förvaltningsmyndigheten. Med en stark närvaro av andra myndigheter och en växande industri är kommunen i en fas av betydande förändring och tillväxt.

Om Nykarleby stad: Nykarleby stad i Finland är känd för sin starka entreprenörsanda och goda medborgarengagemang. Staden arbetar för att stärka sin lokala identitet och bild genom att utveckla kommunal interaktion och ett digitalt ekosystem.

Om Åbo Akademi: Åbo Akademi är en framstående akademisk institution i Finland, med en särskild inriktning på digital transformation och mänsklig interaktion med den digitala världen.

För mer information:

Interreg Aurora Länk till annan webbplats.

Projektet Innovation in urban planning Länk till annan webbplats.