Tidsbegränsat bygglov beviljat - bodetablering Nybron

Ett tidsbegränsat bygglov har beviljats för bodetablering inför nya Nybron på fastigheten Fastlandet 2:66.

Bygglovet gäller t.o.m. 2026-12-22. Bygglovet beviljades 2024-04-04.

Kungörelse-id i Post- och Inrikes Tidningar är K245073/24.

Inga anslag