Bygglov beviljat för tornmast med tillhörande teknikbyggnad

Ett bygglov har beviljats för en tornmast med tillhörande teknikbyggnad på fastigheten FASTLANDET 2:22.

Kungörelse-id i Post- och Inrikes Tidningar är K290101/24.

Inga anslag