Samråd om ny detaljplan för Fastlandet 2:90

Samrådet gäller ett förslag att utveckla Fastlandet 2:90 till ett nytt bostadskvarter. På området ligger idag Franzénhallen och en grusplan. Även delar av fastigheterna Fastlandet 2:64, Pilen 1 och Bågen 1 finns med i förslaget för att kunna planlägga bättre gång- och cykelvägar längs Murbergsvägen.

Välkommen på samrådsmöte

Ett digitalt samrådsmöte hålls onsdag 29 maj 2024 klockan 15–16. Välkommen att ställa frågor och prata med oss som arbetar med förslaget. Länken finns på harnosand.se/fastlandet 2:90 Länk till annan webbplats.

Inga anslag