Kommunfullmäktiges presidium 2024-06-03 § 74


 1. Kommunfullmäktiges presidium 2024-06-03 § 74
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer§ 74
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareJeanette George
  Nedladdningsbart protokollProtokoll kommunfullmäktiges presidieberedning, 2024-06-03 § 74.pdf Pdf, 76.6 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.