Kungörelse - Slutlig rösträkning av val till Europaparlamentet 2024


 1. Kungörelse - Slutlig rösträkning av val till Europaparlamentet 2024
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansLänsstyrelsen
  Förvaringsplats för handlingarnaLänsstyrelsen Västernorrland, Nybrogatan 15
  Ansvarig för kungörelsenJeanette George
  DokumentKungörelse - Slutlig rösträkning av val till Europaparlamentet 2024.pdf Pdf, 71.6 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.