Socialnämndens enskilda 2024-05-30

 1. Socialnämndens enskilda 2024-05-30
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer33-40
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareLinda Ångman
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.