Publicerad

Klart med ny sporthall

skiss av en stor sporthall med parkering framför

Nu är det helt klart att det blir en ny sporthall på Ängevallen. En enig kommunstyrelse har godkänt kostnaden för hyresavtalet och därmed kan processen fortsätta.

Kommunstyrelsen godkände redan i november 2021 ett hyresavtal för den nya sporthallen och en upphandling gjordes under våren 2022. På grund av det oroliga omvärldsläget kom det då inte in några anbud.

Nu har det gjorts en ny upphandling och flera anbud har kommit in. Dock har kostnadsläget förändrats på grund av både inflation och ränteläge och årshyran har blivit cirka två miljoner kronor högre än vid senaste beslutet.

– Det ekonomiska läget är självklart ansträngt, men vi både måste och vill verkligen bygga den nya sporthallen. Framför allt är det skolans behov och till och med regeringsbeslut om att det ska finnas lämpliga lokaler i närheten av en skola som gör det nödvändigt. Det har också länge funnits ett stort behov och önskemål från föreningslivet om en fullstor hall, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Nu kan det kommunala bolaget Härnösands Kommunfastigheter gå vidare i upphandlingsprocessen och utse ett vinnande anbud. Det kommer att ske inom kort. Den preliminära tidsplanen är att den nya hallen ska stå färdig till höstterminen 2025.

Följ den fortsatta utvecklingen på harnosand.se/sporthall