Publicerad

Susanne Vollmer får göra Härnösands hittills största konstverk!

En illustration av konst på en betongmur. Infälld syns en svartvit portättbild på den kvinnliga konstnären.

Här är det vinnande förslaget på konstnärlig utsmyckning till muren vid den nya sporthallen på Murberget. Bakom konstverket står kontnären Susanne Vollmer (infällda bilden).

Det blir konstnären Susanne Vollmer som får uppdraget att göra en 33 meter lång konstnärlig gestaltning i grafisk betong i anslutning till den nya sporthallen som byggs på Änget i Härnösand.

Den konstnärliga gestaltningen ska utföras i grafisk betong och vara placerad på stödmurarna som kommer att byggas i sluttningen mot Norra Ringvägen, ner mot Wendela Hellman-skolan. Konstverket kommer att sträcka sig längs stödmuren och omfatta nära 100 kvadratmeter.

- Det känns väldigt roligt att få förverkliga skissen jag gjort, och att verket ska vara i ett område där många människor kommer röra sig, säger Susanne Vollmer. Att få upptäcka en ny plats, på det sätt som jag har fått göra genom skissen i Härnösand, är väldigt spännande och intressant. Jag försökt göra en tidlös gestaltning, som refererar till Härnösand och dess idrottsliv, både historiskt, nu, och kanske i framtiden.

Utlysningen av uppdraget en succé

Urvalskommitténs motivering till valet av Susanne Vollmer: Vollmer har i skissförslaget tolkat det angivna uppdraget på ett spännande sätt med sitt egna unika uttryck och konstnärskap som grund. Vollmers gestaltningsförslag visar stark konstnärlig intention och originalitet samtidigt som det tar platsens dåtid, nutid och framtid i beaktande.

- Att hela 71 konstnärer lämnade intresseanmälningar till utlysningen är en riktig succé och det gör oss så glada. Vi får in fler och fler ansökningar till våra offentliga utlysningar, säger Härnösands kommuns konstintendent Linda Nordlander Frisk.

Installationen är ett konstnärligt gestaltningsprojekt som sker i samverkan mellan Härnösands kommunfastigheter och Härnösands kommun. Gestaltningen realiseras genom enprocentsmedel från Härnösands kommunfastigheters byggnation av den nya idrottsplatsen.
Enprocentsmålet finns inskrivet i Härnösands kommuns kulturplan och innebär att medel för konstnärlig utsmyckning/gestaltning ska avsättas vid nybyggnad, ombyggnationer och vid större investeringar över 500 000 kronor. Medlen ska motsvara minst en procent av projektets totalbudget.

Så valdes vinnaren

71 konstnärer lämnade intresseanmälningar att få uppdraget. Av dessa valde en jury ut tre som fick gå vidare med ett skissuppdrag, vilket helt enkelt innebär att konstnärerna får betalt för att skissa på en ide för att kunna lämna in ett färdigt förslag. En jurygrupp bestående av Maria Sundström – konstnär, Helena Byström - konststrateg, Region Västernorrland Linda Nordlander Frisk - konstintendent, Härnösands Konsthall, Matildha Lindström - trädgårdsingenjör Härnösands kommun har sedan tittat på skisserna och utsett Susanne Vollmer till vinnare.

Läs mer om konstnärliga gestaltningsprojekt och enprocentsregeln i Härnösand

Läs mer om sporthallsbygget här Länk till annan webbplats.