Publicerad

Boendet på Saltviksvägen har fått konstnärlig gestaltning

En kvinna skapar ett konstverk genom att måla på en vägg. Man ser bara konstnärens rygg.

Anna Norvell skapar sitt konstverk "Nest" på plats på Saltviksvägen.

Hösten 2023 invigdes det nya vård- och omsorgsboendet på Saltviksvägen i Härnösand. Nu är boendets konstnärliga gestaltning helt klar. Konstverken är placerade i boendet lokaler och är specifikt utvalda för verksamhetens behov och önskemål.

Det konstnärliga gestaltningsprojektet realiserades genom så kallade enprocentsmedel, och är ett resultat av ett samarbete mellan Härnösands kommunfastigheter och Härnösands kommun.

Vård- och omsorgsboendet invigdes hösten 2023 och finns placerat i en naturnära skogsmiljö i närheten av Saltviksvägen i Härnösand. Under hösten 2022 startades dialogen med boendets ansvariga och en mood board togs fram för att förtydliga visionen av projektet.

Önskemål: ett stillsamt uttryck

- Det har varit spännande att arbeta med hur konsten kan få ta sig uttryck för att passa
verksamheten och platsen. I samråd med boendets ansvariga har vi beaktat önskemålet om ett stilla konstnärligt uttryck som harmoniserar med avdelningarnas olika färgsättningar och specifika behov, säger Linda Nordlander Frisk, konstintendent i Härnösands kommun.

Ett av de verk som uppfyllt en av avdelningarna specifika behov är ”Nest” av konstnären Anna Norvell. Verket är skapat på plats på en av de avdelningarna som varit i störst behov av stillhet och fastmonterad konst.

Fem konstnärer representerade

Följande konstnärer är representerade i vård- och omsorgsboendets lokaler:

  • Kerstin Lindström
  • Staffan Westerlund
  • Anna Norvell
  • Mikael Arvidsson
  • Marianne Hallberg

Enprocentsmedlen för byggnationen av vård- och omsorgsboendet i Saltvik har fördelats till både till den konstnärliga gestaltningen ”Tillväxt” av konstnären Erik Vallbo och till konsten på boendet. Totalt belopp för den lösa konsten har uppnåtts till 150 000 kr.

Läs mer om enprocentsregeln och de konstnärliga gestaltningsprojekt här.

En tt konstverk i svart och vitt som föreställer ett sovande barn hopkrupet i ett fågelbo tillsammans med tre stora ägg.

Det färdiga konstverket "Nest".