Mark och lokaler

På den här sidan hittar du information om lediga affärslokaler och industrimark i Härnösand. Du kan även ansöka om medfinansiering av trygghetsboende.

Flygbild över centrala Härnösand.

Om du som företagare har behov av lokaler, kan vi hjälpa dig vidare. Vi gör en lokalförfrågan direkt till Härnösands fastighetsägare.

Mark vid Saltvikshöjden.

Om du som företagare har behov av mark, kan vi hjälpa dig vidare. Vi gör en markförfrågan direkt till Härnösands fastighets- och markägare.

En tom lokal.

Som fastighetsägare kan du erbjuda lediga lokaler eller mark.

En bostad.

Trygghetsbostäder kan upplåtas med hyresrätt, bostadsrätt eller kooperativ.

Alla lediga affärslokaler, tomter och industrimark - Objektvision