Företagslotsen - den enkla vägen för företag

Om du vill starta, bygga till, utveckla eller på annat sätt förändra din befintliga verksamhet kan ditt ärende beröra fler än en myndighet. Då är det en klar fördel att använda Företagslotsen.

Företagslotsen är vår kostnadsfria service för att underlätta kommunikationen mellan oss på kommunen och dig, framförallt när det gäller myndighetsutövning. Vårt mål är att förenkla för dig som företagare i Härnösand genom kortare handläggningstider och minimerade myndighetskontakter.

Använd gärna vår e-tjänst - Enkla vägen för företag

Enkla vägen för företag - Företagslotsen Länk till annan webbplats.

Du får snabbt och enkelt kontakt med oss. Ingen e-legitimation krävs. Du kommer att få svara på några korta frågor för att beskriva ditt ärende.

Vår servicegaranti innebär att:

 • du blir kontaktad av en av våra näringslivsutvecklare.
 • du inom två veckor får besked om tid för möte med berörda parter.
 • vi följer ditt ärende tills samtliga beslut inom kommunen är klara.
 • du ska möta kunnig och engagerad personal, som respekterar dig, dina synpunkter och önskemål.

Ditt ansvar är att:

 • förbereda dig så att du kan presentera ditt ärende så bra som möjligt.
 • läsa informationen om tillstånd och regler på: harnosand.se/tillstandochregler och fundera på vad du kan behöva till ditt ärende.

Fler servicegarantier

Kommunen har servicegarantier även när du söker olika typer av bygglov, startar livsmedelsföretag eller gör en anmälan enligt miljöbalken. Läs mer i informationsbladen:

Enkla vägen för bygglov i områden med detaljplan Pdf, 59.9 kB.
Enkla vägen för bygglov i områden utanför detaljplan Pdf, 59.8 kB.
Enkla vägen för förhandsbesked om bygglov Pdf, 59.6 kB.
Enkla vägen för anmälan av ärenden inom plan- och bygglagen Pdf, 59.7 kB.
Enkla vägen för att starta livsmedelsföretag Pdf, 84.5 kB.
Enkla vägen för anmälan enligt miljöbalken Pdf, 87.5 kB.

Kontaktuppgifter

Företagslotsen samordnar, informerar, förtydligar och påskyndar

Tanken med Företagslotsen är att det ska finnas många "dörrar" in.

Oavsett vilken dörr du väljer ska ditt ärende lotsas rätt och smidigt genom vår organisation och det ska inte spela någon roll vilken kontaktväg du väljer, om det är telefon, e-post eller personliga möten.

När du kontaktar oss kommer du att få beskriva ditt ärende. Om vi bedömer att ditt ärende berör flera myndigheter eller tjänstemän kommer Näringslivsenheten att kalla dig och de tjänstemän som involveras i just ditt ärende till ett Lotsmöte.

Kontakt

Adress: Universitetsbacken 3, Härnösand
E-post: foretagslotsen@harnosand.se
Telefon: 0611-34 80 34

Du når oss på kontoret, via e-post eller telefon vardagar 8-17.

Enkla vägen

Du får hjälp med:

 • kontakter in i kommunen.
 • kartläggning av vilka tillstånd som behövs.
 • att samordna inblandade aktörer i ditt ärende.
 • löpande information om ärendets gång.
 • tips om lediga lokaler och mark.
 • förslag till finansieringslösningar.
 • allmän rådgivning.

Om du använder vår e-tjänst så:

 • kommer du att bli kontaktad av en av våra näringslivsutvecklare.
 • kommer du inom två veckor ha fått besked om tid för möte med berörda parter.
 • kommer vi att följa ditt ärende tills samtliga beslut inom kommunen är klara.

Inför mötet är det bra om du:

 • förbereder dig så att du kan presentera ditt ärende så bra som möjligt.
 • tittar på informationen om tillstånd och regler som finns på vår hemsida och funderar på vad du kan behöva till ditt ärende.

Välkommen till Företagslotsen!