Publicerad

Samhällsomställningen i Västernorrland får stort bidrag

Projektet "Hållbar samhällsomställning", som ska arbeta för en hållbar tillväxt i hela regionen, får 12,7 miljoner i stöd från Strukturfondspartnerskapet i mellersta Norrland.

Nu är det klart att Strukturfondspartnerskapet i mellersta Norrland* har beviljat det treåriga projektet HSO – Hållbar samhällsomställning – 12,7 miljoner kronor. Vår tids kanske viktigaste utvecklingsprojekt i regionen, menar Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande i Härnösand.

Regionen står inför historiska tillväxtmöjligheter i och med att den gröna nya industrin fortsätter att söka våra breddgrader. Med denna snabba tillväxt följer ett stort krav på kommunerna i regionen att snabbt omvandla våra samhällen för att möta en efterlängtad befolkningsökning. Enligt beräkningar handlar det om 15 000 nya arbetstillfällen och innebära en inflyttning på minst 40 000 personer till regionen.

Skapar nya förutsättningar

Det är en helt ny situation för regionens kommuner, och för att förbereda oss och skapa förutsättningar för den stora samhällsomställningen har regionens kommuner tillsammans format och ansökt om medel till projektet Hållbar samhällsomvandling - HSO. Tidigare har Region Västernorrland beslutat gå in med 9 miljoner kronor och kommunerna satsar själva 10,3 miljoner kronor.

Projektet handlar om att identifiera smarta arbetssätt, dela kunskap mellan kommunerna för att effektivisera samhällsbyggandet samt att skapa förutsättningar för näringslivets ökade behov och därigenom bidra till en hållbar tillväxt i hela regionen. Projektet kommer även att innehålla påverkansarbete för att finna vägar att minska riskerna för de kommuner som står inför stora investeringar i samhällsomvandlingen.

Länk till pressmeddelandet Länk till annan webbplats.

* Strukturfondspartnerskapet är Västernorrlands och Jämtlands högsta beslutande organ kring hur EU-bidrag ska fördelas mellan olika projekt och satsningar.