Publicerad

Nytt program ska inspirera arrangörer och öka evenemangen i Härnösand

Evenemang är viktiga för Härnösands positiva utveckling och bidrar till en attraktiv, levande och inkluderande plats för både invånare och besökare. Dessutom lockar evenemang hit både nya och återkommande besökare, vilket gynnar vårt näringsliv.

– 2023 var ett ”facitår!, säger Oscar Westerlind, arrangör Härnösands stadsfest.

– 2023 var ett ”facitår!, säger Oscar Westerlind, arrangör Härnösands stadsfest.

För att underlätta för arrangörer finns nu ett nytt program för evenemang som Härnösands kommun beslutat om. I det nya programmet finns en tydlig struktur över vilka evenemangsstöd som arrangörer kan söka och vad som krävs för att kunna söka stöden. Evenemangsstöd kan sökas i form av rådgivning & samordning, marknadsföring eller ekonomiskt stöd.

– Det är mycket att tänka på vid planering av evenemang som till exempel tillstånd, hållbarhet och säkerhet. Kan vi arbeta tillsammans, kommun, arrangör och myndigheter, kan vi skapa framgångsrika evenemang som är säkra, hållbara och välbesökta, säger Linda Gradin, evenemangslots, Härnösands kommun.

Ett gott exempel

Härnösands stadsfest är ett lyckat exempel på när samverkan mellan olika aktörer fungerar. Flera års strukturerat tillsammansarbete har gett frukt. För att skapa en trygg och säker stadsfest där alla kan ha kul och trivas, har Härnösands kommun tillsammans med arrangören och polisen jobbat med en samverkansmodell från Brottsförebyggande rådet sedan 2018. Förutom att det skapar kunskap och medvetenhet, är syftet med samverkan också att bedriva ett hållbart och förebyggande arbete inför evenemanget samt att utvärdera och förbättra insatser efter evenemanget varje år.

– Händelserapporterna från 2023 visade på få incidenter. När både polis, ordningsvakter, Räddningstjänsten, Kustbevakningen, fältpersonal, trygghetsvärdar och vuxna på stan sluter upp som de gjorde förra året skapas en trygg känsla över hela stan, säger Anna-Karin Hasselborg, brottsförebyggande samordnare, Härnösands kommun.

– 2023 var ett ”facitår! Allt från dialog med myndigheter och kommun till olika ungdomsgrupper fungerade smärtfritt och känslan är verkligen att vi har hittat en samordningsmodell tillsammans med kommunen som är väldigt hållbar. Modellen är även något jag tar med mig när vi arrangerar evenemang i andra kommuner, säger Oscar Westerlind, arrangör Härnösands stadsfest.

Vill du anordna evenemang i Härnösand?

Läs mer om hur det funkar här:

Ansökan om evenemangsstöd - Harnosand.se Länk till annan webbplats.

KONTAKTUPPGIFTER

Linda Gradin, evenemangslots Härnösands kommun,

e-post linda.e.gradin@harnosand.se