Nyheter från Stöd & omsorg

Kommunens alla nyheter från Stöd & omsorg.

Du kan välja att visa nyheterna månadsvis.


 • Hand som tillhör äldre person. Personen håller en enhet med en röd knapp i handen.

  Härnösand får drygt 17,5 miljoner i statsbidrag

  Härnösands kommun får 17 580 768 kronor i stadsbidrag. Pengarna kommer från den pott som staten anslagit för att hjälpa kommuner och regioner att långsiktigt få en ekonomi i balans. De pengar Härnösands kommun får ska framförallt användas till utvecklingsarbete inom hemtjänsten. ...

 • Region Västernorrlands hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Norman fanns med under temakonferensen i Sundsvall, liksom moderatorn Anna Nergårdh.

  Temakonferens om god och nära vård lockade 270 besökare

  Omställningen till en god och nära vård kräver stora förändringar av alla aktörer. Men arbetet är igång och det finns redan goda exempel på framgångsrika projekt. Det visade temakonferensen om god och nära vård i Västernorrland som genomfördes i Sundsvall den 26 oktober.

 • Trixie Anne Manulat och Alexander Näslund tar en fika vid hemtjänstbilen.

  Det ska gå att ta paus även inom hemtjänsten

  En fikapaus är en självklarhet på de flesta arbetsplatser. Men för hemtjänstens personal har det varit svårt att hitta tid till korta uppehåll under arbetsdagen. Sedan några veckor gör man allt för att det ska vara möjligt. För att personalen har rätt till det naturligtvis, men o...

 • Technichus och symboler för stödfunktioner.

  Resurscenter för kognitivt stöd har stängt sin verksamhet

  Resurscenter för kognitivt stöd har stängt och avslutat sin verksamhet i Härnösands kommun. Resurscenters visningslokal har funnits i Technichus lokaler.