Nyheter från Stöd & omsorg

Kommunens alla nyheter från Stöd & omsorg.

Du kan välja att visa nyheterna månadsvis.


 • En kvinna sitter på sängen och gömmer ansiktet.

  Stöd för utsatta i prostitution och människohandel

  Stödmottagningar för utsatta i prostitution och människohandel öppnar i Västernorrland. Personer som är utsatta i prostitution och människohandel får inte det skydd, stöd eller den behandling som de har rätt till.

 • Illustration av händer.

  Ny utbildning för barn till demensdrabbade startar i januari 2024

  Demenssjukdomar drabbar oftast personer över 65 år. Men även personer yngre än så kan insjukna, och diagnosen blir nästan alltid en chock och en sorg även för de närstående. I januari startar en utbildning för att ge unga anhöriga kunskap och stöd.

 • Två äldre personer med en personal på ett äldreboende.

  Härnösands kommun tar nästa steg i bygget av nytt demensboende

  Härnösands kommuns planer på att bygga ett nytt och modernt särskilt boende för personer med demenssjukdomar tar nu nästa steg. Antalet äldre ökar och det behövs fler platser på särskilda boenden. Målsättningen är att det nya boendet ska stå klart någon gång under 2026.