Publicerad

Socialstyrelsens generaldirektör besökte Härnösand

Gruppbild med fyra personer som står framför Technichus Science Center i Härnösand.

Efter att ha besökt Socialstyrelsens nya kontor i Härnösand passade generaldirektören på att skaffa sig mer kunskap om läget i Härnösands kommun. Bland annat besökte hon VR-studion på Technichus tillsammans med (från vänster) förvaltningschef Mats Collin, kommundirektör Lars Liljedahl och kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander.

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell har besökt Härnösand. Hon träffade medarbetarna på myndighetens nya kontor, men hann också träffade företrädare för olika verksamheter i kommunen som har koppling till myndighetens ansvarsområden

Socialstyrelsens kontor i Härnösand ska utfärda bevis om skyddad yrkestitel för undersköterskor. Kontoret med 20 anställda startar verksamheten på allvar den 1 juli, och enligt generaldirektören gav besöket mycket positiva signaler.

- Det är ett jättefint kontor och en väldigt bra personalgrupp. Medarbetarna är väldigt laddade för uppgiften och nästan otåliga att få komma igång med arbetet, sa Olivia Wigzell.

Hur har rekryteringen gått?

- Väldigt bra - till och med över förväntan. Vi hade många kompetenta sökande som vet vad den här typen av arbete innebär.

Kan det bli aktuellt med ytterligare tjänster i Härnösand?

- Det kan det bli, men inte just nu. Nu ligger allt fokus på att komma igång och få en helt ny verksamhet att flyta.

Förutom mötet med personal på det nya kontoret träffade hon företrädare för olika verksamheter som har koppling till myndighetens ansvarsområden, och hann också med två studiebesök.

På dagordningen stod:

  • Patientsäkerhetsarbetet i Härnösands kommun
  • PER-modellen för strukturerat stöd vid demens
  • Kommunens arbete för att ta in ny kunskap inom hälso- och sjukvården
  • VR-teknik som verktyg för utbildning och träning

- Härnösand gör många saker bra. Det pågår mycket utvecklingsverksamhet här som är väldigt spännande, sa Olivia Wigzell.

Eftermiddagen avslutades med ett besök på Artillerigatans särskilda boende där Wigzell fick prova hjälpmedel som soffcykel och det interaktiva spelet Tovertafel.

Vad tar du med dig från besöket i Härnösand?

- Många saker. VR-tekniken till exempel var väldigt intressant att prova. Den tror jag har stor potential. Jag är också glad över att det förs en diskussion om hur kommunen långsiktigt kan vara en attraktiv arbetsgivare, det är en viktig fråga.

Gruppbild med personer som samtalar utanför ett boende.

Resurschef Jeanette Svensson och verksamhetschef Elisabeth Sjölander tog emot på Artillerigatans särskilda boende.

En utbildningsledare ger instruktioner till en grupp människor.

VR-studions Annika Lill i förgrunden berättar om hur VR-tekniken används för utbildning och träning bland annat inom socialförvaltningen.