Publicerad

Klart för mer kultur på Härnösands äldreboenden

Man som spelar gitarr.

Projektet ”Livskraft – kultur för äldre” startade i augusti 2021 för att göra kulturen till en återkommande del av verksamheten på äldreboenden. Nu permanentas Livskraft och från och med i höst genomförs drygt 150 kulturupplevelser om året på äldreboenden i fem av länets sju kommuner - däribland Härnösand.

- Vi vet att ett aktivt och kulturellt rikt liv ger positiva hälsoeffekter, för alla människor. Dessutom handlar det om våra demokratiska rättigheter, alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet oavsett om vi kan ta oss till en teater eller inte, säger Mikael Flodström, vd på Scenkonst Västernorrland.

”Livskraft – kultur för äldre” kan permanentas som ordinarie verksamhet tack vare långsiktig finansiering från Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Ånge, Region Västernorrland och Scenkonst Västernorrland. Tanken är också att verksamma inom kreativa och kulturella näringar i länet ska kunna sysselsättas genom Livskraft.

- Häromveckan fick vi dessutom besked om extra stöd från Kulturrådet. Det är välkommet och vi kommer bland annat kunna fokusera på fortbildning för att stötta regionala aktörer i deras framtagande av aktiviteter för äldreboenden. Det kan exempelvis handla om demenssång eller dans i rullstol, säger Bobo Åkerros, kulturproducent.

FAKTA Livskraft

”Livskraft – kultur för äldre” är ett regionalt kulturcentrum för kulturaktiviteter till kommunala äldreboenden i Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall och Ånge. Äldreboendena väljer själva två aktiviteter per år ur ett brett utbud av teater, film, slöjd, kulturarv och musik. Syftet är att bidra till ökad hälsa och att människor på äldreboenden ska kunna ta del av kulturupplevelser och aktiviteter på ett jämlikt sätt.