Publicerad

Klart för läkemedelsautomater inom hemtjänsten i Härnösand

Härnösands kommun fortsätter satsningen på välfärdsteknik. Nu i september startar ett pilotprojekt med läkemedelsautomater hos hemtjänstens brukare. Tanken är att läkemedelsautomaterna både ska göra brukarna mer självständiga och spara tid åt hemtjänstens personal.

Läkemedelsautomater har blivit allt vanligare inom hemtjänsten och hemsjukvården. Ifjol infördes automaterna i grannkommunen Kramfors och försöket föll mycket väl ut.

- De trodde att de skulle ha användning för 20-30 automater totalt i hela kommunen. Idag är omkring 100 automater utplacerade, säger Isabell Karlsson, utvecklare av välfärdsteknik och samordnare på Teknik och Service hos Härnösands kommun.

Den 20 september är det dags i Härnösand. 20 läkemedelsautomater börjar då installeras hos brukare i Härnöns och Öbacka hemtjänstgrupper. Brukarna har själva valt att vara med i pilotprojektet och personalen har fått utbildning.

Så funkar tekniken

Hur funkar då en läkemedelsautomat? Jo, det är ungefär som en elektronisk dosett som håller reda både på vilka mediciner brukaren ska ta, och när brukaren ska ta dem.

Från apoteket kommer Apodos-rullar, dosförpackade läkemedel som är unika för varje brukare. Personalen fyller på automaten med de förpackade läkemedlen och sedan sköter tekniken resten: automaten signalerar till brukaren när det är dags att ta medicin och då matas rätt mediciner ut i rätt dos. Det går inte att av misstag ta sin medicin för tidigt eller ta fel dos.

I början fortsätter personal att besöka brukaren som fått en läkemedelsautomat installerad i samband med varje medicingivning. Besöken trappas sedan ner stegvis.

Ökar känslan av självständighet

När brukaren blivit trygg med och kan hantera läkemedelsautomaten behöver personalen bara besöka brukaren varannan vecka, när automaten ska fyllas på. Det tycker många brukare är skönt.

- För den som har flera olika mediciner eller som ska ta medicin flera gånger per dag kan bara medicinhanteringen innebära många besök av hemtjänsten varje dag, och ofta blir det av olika personer eftersom besöken är utspridda över dygnet. Med läkemedelsautomaten kan brukaren själv ta sin medicin vid rätt tidpunkt och slipper många korta besök i hemmet. Många tycker att det ökar känslan av självständighet och frihet, säger distriktssköterskan Carolina Frank.

För hemtjänsten innebär automaterna också en tidsbesparing. Eftersom många brukare ska ta sin medicin på regelbundna tider innebär det arbetstoppar exempelvis på morgonen. Idag är det stressigt att hinna med att dela ut mediciner på rätt tider till alla brukare. Även på den punkten innebär läkemedelsautomaterna en förbättring.