Publicerad

Ny e-hälsoteknik ska underlätta utprovning av inkontinensskydd

Fyra vårdanställda sitter samlade runt ett bord och tittar tillsammans i ett utbildningsmaterial.

Undersköterskorna Helena Jakobsson och Jeanette Vikman lyssnar intresserat när Maria Halvarsson från Essity berättar om den nya tekniken. Enhetschef Jonny Unander följer nyfiket med.

I socialförvaltningen startas nu ytterligare ett utvecklingsarbete inom e-hälsoområdet. Det handlar om att med speciella sensorskydd ta reda på när en vårdtagare i särskilt boende drabbas av urinläckage, och hur stort läckaget är. Allt för att kunna anpassa omvårdnaden och prova ut rätt typ av hjälpmedel för den enskilde.

Målet är att alla som har någon form av urininkontinens (blåsdysfunktion) ska erbjudas en utredning av sina besvär, vilket även Socialstyrelsen trycker på för.

- Inkontinens är inte en del av det naturliga åldrande, utan alla kan få det bättre, berättar Anders Engelholm, medicinskt ansvarig sjuksköterska. Den enskilde vårdtagaren ska få rätt hjälpmedel för sina besvär – men viktigast är att hitta rätt tider när den enskilde behöver gå på toaletten, så att han eller hon får möjligheten att sova hela natten utan att bli väckt för att byta skydden. Personer med demenssjukdom kan ofta inte berätta att de behöver gå på toaletten – då behöver personal moderna verktyg för hjälpa den enskilde.

Det här utvecklingsarbetet har nyligen startats upp på Artillerigatans särskilda boende.

- Vi måste våga prova att jobba på nya sätt, säger undersköterskan Jeanette Vikman, som var en av deltagarna när Maria Halvarsson från företaget Essity kom och introducerade den nya tekniken.

Så här funkar det

Sjuksköterskan fattar beslut om utredning och ansvarar också för att utredningen genomförs. Vårdtagaren får sedan under tre dygn använda speciella sensorskydd som mäter urinläckaget. Skydden byts precis som vanligt under mätperioden. Mätningen skickas sedan krypterat i realtid till en skyddad databas – där sjuksköterskan och resten av teamet kan ta del resultatet.

-Nu kommer vi att veta, istället för att gissa, när de behöver gå på toaletten, säger undersköterskan Helena Jakobsson. Det blir mycket smidigare att genomföra utredningen på det här sättet, istället för att väga skyddet före och efter användning. – vilket förenklar för alla i teamet.

När sjuksköterskan och teamet har analyserat resultatet kan de besluta om rätt omvårdnadsinsatser och vilka skydd som ska användas – för just den individen.

Alla blir vinnare

Genom att använda den nya tekniken kan både livskvalitén för den enskilde ökas, men även miljön, ekonomin samt arbetsmiljön för personalen blir vinnare.

-Inkontinenshjälpmedel kostar stora summor och är det enskilt största avfallet inom äldreomsorgen, berättar Anders Engelholm.

Resultat som han tagit del av visar att det går att minska kostnaderna med närmare 30 procent och bara avfallet kan minska med 60 kilo per vårdtagare och år. I Härnösands särskilda boenden skulle avfallet kunna minska med över 15 ton, oanvända hjälpmedel – men den största vinnaren är alltid den enskilde vårdtagaren.