Publicerad

Anhöriggrupp för neurologiska sjukdomar

närbild på två personers händer som håller i varandra

Nu startar kommunens Anhörigstöd en grupp för anhöriga eller vänner till närstående som har drabbats av en neurologisk sjukdom. Det kan till exempel vara stroke, MS, ALS, epilepsi eller andra neurologiska sjukdomar.

Om livssituationen känns svår eller har förändrats på grund av att någon i familjen eller i vänkretsen har drabbats av en neurologisk sjukdom så finns Anhörig-Närstående stödet för dig och den du bryr dig om.

Det går också att boka enskilda samtal. Anhörigstöd är kostnadsfritt.

Anhörigcenter ligger på Köpmangatan 12.

Anhörigkonsulenterna når du på 0611- 34 84 49 eller 0611-34 83 41.