Publicerad

Avtackning för Äldreomsorgslyftet

Några av deltagarna till Äldreomsorgslyftet.

För andra året i rad hölls avtackning för den vårdpersonal som deltagit och genomfört Äldreomsorgslyftet. Ceremonin hölls i kommunfullmäktigesalen och förutom tal och fika så delades det även ut broscher till alla kursdeltagare.

I år var det 25 vårdanställda som genomfört utbildningen. Deltagarna kom från olika kommunala verksamheter som till exempel särskilda boenden och hemtjänsten. Utbildningen är individanpassad utefter personens bakgrund och tillämpar därför en individuell studieplan. Det gör att dess längd och intensitet varierar. Det är genom ett samarbete med Vuxenutbildningen i Härnösand som utbildningen kan erbjudas till kommunanställd vårdpersonal. Den erbjuds främst till fast personal inom kommunala verksamheter, efter en nominering gjorts av närmaste chef.

– Vi vill satsa på vår vårdpersonal och sedan är det en kompetenshöjning för alla våra verksamheter i stort. Det är ju ett stort steg att börja studera som vuxen, så det är modigt av dom att våga ta steget, säger Pär Alvar Hägglund, biträdande förvaltningschef, Socialförvaltningen.

Vad är Äldreomsorgslyftet?
Äldreomsorgslyftet handlar om att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre. Äldreomsorgslyftet finansieras delvis med EU-medel, och gör det möjligt att erbjuda utbildningen under arbetstid för både ny och befintlig personal. Utbudet av utbildningar som erbjuds under Äldreomsorgslyftet varierar från kommun till kommun. Utbildningar som har rätt till stöd är grundutbildning till undersköterska samt vårdbiträde.