Publicerad

Härnösands kommun ska kartlägga hemtjänstens arbetssätt

Kvinna utomhus

Ett pilotprojekt i Härnösands kommun ska kartlägga hemtjänstens arbetssätt. Syftet är att ta reda på vilka behov brukarna har, skapa en organisation som möter behoven och samtidigt underlätta för hemtjänstens planering.

- Vad kan vi kan göra bättre? Vi behöver kanske inte göra som vi alltid har gjort. Vi vill hitta det bästa arbetssättet för brukare och personal, säger Eva Nordin Silén, verksamhetschef socialförvaltningen.

För att ta reda på brukarnas behov vill kvalitetsutvecklaren Anna Billberg träffa så många som möjligt av alla som har hemtjänst i Härnösand. Alla brukare kommer att bli kontaktade av Anna, antingen via brev eller att hon följer med hemtjänstpersonalen ut för att träffa äldre.

- Om personen sedan vill ses för ett längre samtal bokar vi en tid. Det är naturligtvis frivilligt att vara med. Den som vill får ha med sig en anhörig, säger Anna Billberg.

I månadsskiftet november/december ska Anna börja med att kontakta brukare i område Väst. Därefter fortsätter hon med övriga områden.

- För att få en bild av brukarens behov vill jag ställa frågor om vilka insatser personen har idag och deras förutsättningar utifrån psykisk och fysisk hälsa. Jag vill också prata om vad som är viktigt i vardagen, det sociala livet, ensamhet och om det finns något som de vill förändra för att må bättre, säger Anna Billberg.

I projektet ingår också ett arbete med att se över hela processen från biståndshandläggning till schemaläggning.

- Det är viktigt att komma ihåg att biståndsbesluten alltid styr vilka insatser varje brukare hade rätt till. Nu vill vi ta reda på vad som händer om vi skruvar på arbetssättet. Det kan exempelvis handla om vilken tid på dygnet som en brukare vill duscha, tvätta kläder eller gå och handla. Går det att planera på ett sätt så att det samtidigt underlättar för hemtjänstens personal? säger Eva Nordin Silén.

Kartläggningen tillsammans med relevant forskning ska ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet inom hemtjänsten.

- Vår förhoppning är att hitta arbetssätt som bygger på brukarens behov och samtidigt skapar bättre arbetsmiljö för personalen. Det kan till exempel handla om jämnare arbetsbelastning för personalen och ökad kontinuitet för brukaren, säger Eva Nordin Silén.